Tag: Pasaran Hartanah 2019

Laporan Pasaran Hartanah 2019

Laporan Pasaran Hartanah 2019 (LPH 2019) telahpun dilancarkan semalam 29 April 2020 oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) Malaysia. Untuk pertama kalinya JPPH telah...