Tag: pelaburan hartanah

Pasaran Semasa Hartanah: Ulasan Bual Bicara Antara 2 Pakar di Property...

Sedikit Rumusan Perbincangan Antara 2 Pakar Hartanah di Property Insight pada 26 April 2020. Sesiapa yang belum menonton perbincangan yang saya maksudkan di Property Insight...